Max Młynarczyk

31. Max Młynarczyk

Liceum Ogólnokształcące Im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 61, 96-330 Puszcza Mariańska

Skrócony opis

Mam na imię Max. Właśnie ukończyłem szkołę podstawową i rozpoczynam nowy etap swojego życia. Teraz już idę zgodnie z wektorem życia i otwierają się drzwi mojej kariery. Nie chciałbym jednak skupiać się tylko na sobie, ale i zająć się pomaganiem polskiej młodzieży, szczególnie z obszaru województwa mazowieckiego, na którego terenie mieszkam. Chciałbym, aby każdemu nastolatkowi żyło się lepiej. Aby każdy uczeń niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście, czy też małej wiosce miał równy dostęp do edukacji szkolnej, jak i do zajęć poza lekcyjnych, które pozwolą mu rozwijać swoje zainteresowania. Chciałbym, aby każda szkoła na terenie naszego województwa była miejscem, do którego uczniowie będą szli z ochotą, a nie tylko dlatego, że są zmuszeni do tego.

Opis aktywności i doświadczenia

Działałem w Związku Harcerstwa Polskiego — brałem udziałem w licznych akcjach organizowanych przez moją drużynę harcerską. Były to między innymi zbiórki pieniędzy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanie parkingów przy lokalnym cmentarzu podczas obchodów dnia Wszystkich Świętych. Brałem zawsze czynny udział we wszystkich obchodach świąt państwowych na przykład obchodach Święta Niepodległości. Ponadto uczestniczyłem w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Pomagałem w zbiórkach pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy, zbiórkach funduszy na budowę nowego hospicjum znajdującego się na terenie Żyrardowa. Ponadto pomagałem w zbiórkach pieniędzy i karmy dla zwierząt ze schroniska na terenie powiatu żyrardowskiego. Na terenie mojej szkoły co rocznie organizowany jest powiatowy konkurs języka niemieckiego „Jedergegen Jeden”, przy którego organizacji dumnie pomagałem. Z zaangażowaniem również przygotowywałem szkołę do Jarmarku Bożonarodzeniowego „Weihnachtsmarkt” a podczas tego jarmarku prowadziłem występy na scenie i dbałem o obsługę nagłośnienia. Każdy z nauczycieli, który miał problem z oprogramowaniem lub innym sprzętem elektronicznym pomocnym w nauce mógł się do mnie zgłosić i ochoczo pomagałem mu w rozwiązaniu problemu. Uważam, że wszystko to udało mi się osiągnąć, gdyż jestem osobą otwartą, chętną do działania i zawsze staram się pomagać innym ludziom. Jestem otwarty na nowe wyzwania i jestem gotów szukać nowych rozwiązań na różnorakie problemy.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bardzo chciałbym zostać radnym w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, aby móc poprawić sytuację polskiej młodzieży z rejonu naszego województwa. Chciałbym działać w stałej komisji kultury i oświaty. Podczas mojej kadencji chciałbym sprawić, aby polska młodzież miała szerszy dostęp do kultury pisanej przez duże K, w całym znaczeniu tego słowa - żeby częściej odwiedzała teatry i kina oraz wystawy. Oprócz tego chcę zapewnić młodzieży dostęp do nauki języków obcych nie tylko w szkołach, ale i na terenie na przykład młodzieżowych domów kultury tak, aby każdy chętny mógł pogłębiać swoją wiedzę i rozszerzać swoje horyzonty w dziedzinie lingwistyki. Podczas pracy w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego chciałbym zdobyć doświadczenie w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Myślę, że dzięki pracy w sejmiku zdobędę podwaliny do późniejszej działalności w społeczeństwie i tworzeniu własnych projektów i będę mógł się realizować na 100%. Mam nadzieję, że poznam tam wielu młodych interesujących ludzi, którym tak jak mi nieobce jest działanie na rzecz poprawy warunków, w jakich się znajdujemy.