Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
22 597 92 44
22 356 38 02

Adres e-mail
mlodziezowysejmik@mazovia.pl

Dodatkowa strona www
www.mazovia.pl

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), tj. w celu utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (zgłoszenia kandydata i poddania jego kandydatury pod głosowanie),
2) mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn podmiotowi udostępniającemu system do obsługi wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, podmiotowi zapewniającemu usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej.
Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
3) będą opublikowane (imię, nazwisko, okręg wyborczy, nazwa szkoły, wizerunek): na stronach internetowych administrowanych przez samorząd województwa mazowieckiego, w mediach społecznościowych oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
4) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 
5) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania;
6) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na uodo.gov.pl). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zgłoszenia kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Niepodanie danych uniemożliwi udział w rekrutacji i głosowaniu na radnych II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.