Anna Szyller

76. Anna Szyller

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Tadeusza Kościuszki 52A, 07-200 Wyszków

Skrócony opis

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.” Są to słowa Franklina Delano Roosevelta, które jeszcze bardziej motywują do wspólnego działania. Chcę kandydować do MSWM, ponieważ pragnę pomagać innym, czynić dobro oraz dzielić się. W mojej głowie kłębi się mnóstwo pomysłów na temat hmmm „Co można jeszcze tu zrobić?”. Dzięki funkcji radnej będę mogła wiele z tych pomysłowych i oryginalnych projektów zrealizować. Współpraca oznacza dwie litery MY, dzięki którym osiągniemy cel.

Opis aktywności i doświadczenia

Jestem członkiem młodzieżowej grupy o nazwie WiP, Wychowanie i Profilaktyka w Wyszkowie. Młodzi ludzie w tej organizacji wspólnie pracują nad pomysłami i projektami dla swoich rówieśników, aby w kreatywny sposób spędzać czas wolny jednocześnie nie tracąc go na różne negatywne zachowania czy używki. (Współpracowałam przy organizacji spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących programu Wychowanie i Profilaktyka, które odbyły się w dniach 20.10.2021r.-22.10.2021r. w Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" dla blisko 2.300 uczących się w wyszkowskich szkołach.) Biorę udział w spotkaniach Młodzieżowego Profilaktycznego teatru "Farsa", który współpracuje z młodzieżą wyszkowską. Byłam aktywnym członkiem marszu „Solidarni z Ukrainą" organizowanym przez WiP Wyszków". Uczestniczyłam w oprawie muzycznej tego wydarzenia. Swoją obecnością chcieliśmy wesprzeć naszych sąsiadów. Jestem również klarnecistką w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod batutą Franciszka Józefa Bieganowskiego. Zostałam „liderem profilaktyki” poprzez udział w zajęciach dla młodzieży w zakresie profilaktyki w ramach projektu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Fundacji PGNiG. Pełniłam funkcję wiceprzewodniczącej samorządu uczniowskiego w swojej szkole. Uważam, że moim największym sukcesem w działaniach społecznych i obywatelskich była praca w samorządzie uczniowskim. Wspólnie na zebraniach omawialiśmy problemy oraz propozycje innych uczniów dotyczących naszej szkoły oraz jej działań. Razem rozwiązywaliśmy problemy oraz współpracowaliśmy nad miejscem, w którym zdobywamy wiedzę. Zorganizowałam wspólnie ze swoimi koleżankami wspaniałe uroczystości czy dni integracji. Pracowałyśmy nad szkolnym radiowęzłem, planowałyśmy akacje charytatywne wraz z wolontariatem oraz zrobiłyśmy na zakończenie roku dla ósmoklasistów wspaniały bal podsumowujący ich czas spędzony przez ostatnie 8 lat w szkole. Nie raz nasza praca była bardzo trudna i wymagała wielkiego zaangażowania oraz poświęcenia, jednak pomimo tego osiągnęłyśmy swój cel jako samorząd uczniowski. Moimi atutami, które pomogły osiągnąć mój sukces są ambicja, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w grupie, charyzma, pewność siebie, pracowitość oraz cierpliwość.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Chcę zostać radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ponieważ pragnę działać na rzecz rówieśników, pomagać i tworzyć wspaniałe projekty, które przysłużą środowisku oraz społeczności Mazowsza. Chciałabym działać w komisji stałej Młodzieżowego Sejmiku ochrony środowiska. Czyste środowisko jest niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia oraz dla przetrwania przyszłych pokoleń. Podczas trwania kadencji Młodzieżowego Sejmiku na rzecz młodzieży z Mazowsza i rozwoju regionu chciałabym zrealizować wiele różnych projektów i wydarzeń. Dotyczyłyby one akcji charytatywnych dla potrzebujących, wydarzeń podczas których młodzież może wspólnie dzielić się swoją wiedzą przedstawiając ją w kreatywny sposób, koncertów kulturalnych, olimpiad sportowych, aby wzbudzić między rówieśnikami zdrową rywalizację, wycieczek i wyjazdów wypoczynkowych oraz poznawczych, wspólnych zbiórek na rzecz ochrony środowiska. W trakcie swojej działalności w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego chciałabym zdobyć większe doświadczenie, stać się jeszcze bardziej otwarta do ludzi, otworzyć swój umysł, nauczyć się wychodzić z własnej strefy komfortu oraz dzielić się z innymi własną wiedzą i umiejętnościami, a zwłaszcza zdobyć wiedzę na temat samego siebie.