Wiktoria Kieszkowska

101. Wiktoria Kieszkowska

CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, Solipska 17/19 , 02-368 Warszawa

Skrócony opis

Jestem Wiktoria. Mam 14 lat. Od września będę uczennicą CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Na codzień działam społecznie w MGK (Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna) w Grodzisku Mazowieckim, na stanowisku wiceprzewodnicząca. Dlaczego ja? Jestem osobą łatwo przystosowującą się do zmian i nowego otoczenia. Mam łatwość w podejmowaniu współprac oraz trudnych decyzji. Jestem osobą bardzo empatyczną. Zawsze byłam zaangażowana w życie szkoły i miasta. Jestem typem optymisty, który każdego dnia stara się patrzeć na świat z jak najlepszej strony oraz szukać nowych i ciekawych rozwiązań wszystkich problemów. Jestem osobą troskliwą, której zależy na dobru innych osób. Mam nadzieję, że dzięki Waszym głosom uda mi się dostać do MSWM i zrobić dla Was wiele fajnych rzeczy.

Opis aktywności i doświadczenia

Od 4 klasy do zakończenia edukacji działałam w wolontariacie szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim. W szkolnej grupie radiowej przeprowadziłam audycje na temat życiorysu Aleksandra Kamińskiego. Udzieliłam też kilku wywiadów do lokalnego radia - Bogoria. Od roku działam w MGK (Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna) w Grodzisku Mazowieckim, na stanowisku wiceprzewodnicząca. Moim największym sukcesem jest GDM 2022 (Grodziski Dzień Młodzieży), który nosił nazwę NaukCon i miał pokazać Grodziskiej młodzieży, że wiedzę można przekazać w ciekawy sposób. Na wydarzeniu pojawiły się takie osoby jak prowadzący kanału MaturaToBzdura czy prowadzący kanału Historia bez cenzury. Jako wiceprzewodnicząca MGK udzieliłam kilku wywiadów do radia na temat eventów które organizowaliśmy na rzecz miasta. Jestem osobą łatwo przystosowującą się do zmian i nowego otoczenia. Mam łatwość w podejmowaniu współprac oraz trudnych decyzji. Jestem osobą bardzo empatyczną. W szkole pomagałam słabszym i gorzej uczącym się osobom. Zawsze byłam zaangażowana w życie szkoły i miasta. Jestem typem optymisty, który każdego dnia stara się patrzeć na świat z jak najlepszej strony oraz szukać nowych i ciekawych rozwiązań wszystkich problemów. Jestem osobą troskliwą.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bycie radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to wielkie wyróżnienie. Chciałabym aby młodzież nie tylko z dużych, ale także z małych miejscowości miała głos w ważnych sprawach. Chcę być głosem młodzieży takiej jak ja. Chciałabym umożliwić rozwój małym miejscowością poprzez organizację różnych przedsięwzięć i eventów, dawać własne pomysły i wychodzić z ciekawymi inicjatywami, rozmawiać o problemach takich jak: globalne ocieplenie, zdrowie psychiczne Polskiej młodzieży, wykluczenie ze środowiska czy o aktywizacji młodzieży, ponieważ jest to ważne i trzeba głośno o tym mówić. Chciałabym działać w Komisji Promocji na rzecz młodzieży z Mazowsza i rozwoju regionu, ponieważ mamy bardzo dużo ciekawych miejsc, które warto promować wśród młodzieży. Moje pomysły na kadencję to: integracja młodzieży - pikniki tematyczne i rodzinne, większe wsparcie młodzieży w kwestii zdrowia psychicznego, poszerzanie wiedzy młodych ludzi na temat zdrowego stylu życia, dbanie o środowisko. Podczas działalności w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego chciałabym nauczyć się dyskutować na trudne tematy, poszerzać wiedzę na temat młodzieży z całego województwa mazowieckiego i jeszcze lepiej i bardziej efektywnie pomagać innym.