Michał Sobiech

23. Michał Sobiech

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin

Skrócony opis

Cześć! Mam na imię Michał i mam 14 lat. Jestem pochodzącym z północnego Mazowsza nastolatkiem, który dostrzega problemy młodych ludzi. Dostrzegam to, że w szkołach tematy faktycznie potrzebne młodzieży nie zawsze są poruszane! Dostrzegam to, że młodzież z moich terenów- małych miejscowości i miasteczek nie ma wyrównanych szans na rozwój! Dostrzegam to, że młodzi ludzie nie zawsze potrafią zaakceptować siebie i innych. Dostrzegam to, że potrzeba zmian! Jeśli chciałbyś/chciałabyś pomóc mi w działaniu na rzecz młodzieży i nie tylko udziel mi poparcia, a obiecuję, że zdziałam co tylko będę mógł, aby nam- młodym żyło się lepiej.

Opis aktywności i doświadczenia

Będąc uczniem ósmej klasy Szkoły Podstawowej w małej miejscowości moje społeczne "CV" jak do tej pory nie jest zbyt bogate. Od dwóch lat biorę czynny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wolontariusz, a od kilku tygodni należę do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w mojej miejscowości. Ostatnim - niestety epizodycznym z powodu obowiązków szkolnych punktem mojej działalności społecznej był wolontariat na rzecz miejscowego schroniska dla zwierząt. Każde z wymienionych powyżej rzeczy uważam za moje małe sukcesy w moim życiu, ale za największy z uważam działanie w Samorządzie Uczniowskim mojej szkoły. Od września jestem wiceprzewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, z perspektywy końca roku szkolnego jest to dla mnie ogromny sukces, ponieważ widzę ile wraz z przewodniczącą udało nam się zdziałać przez cały rok szkolny. Podczas całego roku szkolnego udało nam się zorganizować m.in. kilka dni tematycznych wolnych od lekcji; zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt, domów dziecka czy po prostu potrzebujących; akcje solidarnościową z Ukrainą polegającą początkowo na zrobieniu sobie symbolicznych zdjęć, a kończącą się ogromną zbiórką artykułów spożywczych, chemicznych czy tekstylnych, w którą zaangażowała się cała społeczność lokalna. Ważne dla nas również było wskrzeszenie działalności szkolnego sklepiku, którym od października się opiekowałem. Wyjątkowo udana "kadencja" Samorządu Uczniowskiego nie jest oczywiście tylko moją zasługą, ale wspólną pracą wielu osób, w których gronie mogłem się znaleźć. Do moich małych i dużych osiągnieć udało mi się dojść głównie dzięki mojej racjonalności, ponieważ staram się podejmować tylko przemyślane decyzje (czasem nawet kilkukrotnie); otwartości; komunikatywności; kreatywności; determinacji oraz ambitności.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Chciałbym zostać radnym MSWM, aby młodzieży na Mazowszu żyło się lepiej! Młodzieży, którą reprezentuję- młodzieży z terenów wiejskich, która często jest pomijana i zapominana, tej której szanse na rozwój są niewyrównane. A także, aby władze ustawowe naszego województwa w swoim organie opiniodawczym miały osobę, która będzie posiadała wiedzę na tematy na szerokiej płaszczyźnie pomagającą w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. Wracając do najważniejszego, czyli spraw młodzieży. Obecnie młodzi ludzie cierpią na wiele problemów, począwszy od braku wyrównanych szans na rozwój przez problemy natury psychologicznej po niewiedzę na tematy tak ważne jak przedsiębiorczość czy edukacja seksualna. Będąc członkiem MSWM chciałbym czynnie pomagać i opiniować właśnie w tych sprawach! W sprawach naprawdę istotnych dla młodych ludzi! Dlatego sądzę, że idealnie odnalazłbym się w stałych komisjach związanych z edukacją społeczną, obszarami wiejskimi, sprawami ustawodawczymi, czy prawami ucznia. Działając już jako radny sejmiku chciałbym zrealizować przede wszystkim związane z edukacją młodych ludzi na tematy nie zawsze poruszane w szkołach, a bardzo istotne. Jak poradzić sobie z problemami i do kogo się z nimi udać? Co nam przysługuje na mocy Praw Ucznia? Czym jest przedwczesna inicjacja seksualna i jakie niesie za sobą konsekwencje? Jak akceptować siebie i innych? Jak płacić podatki? Te bardziej lub mniej kontrowersyjne tematy są tematami, na których obszarze należy edukować młodzież! Poza edukacją istotną rzeczą, o której wspomniałem wcześniej są niewyrównane szanse na rozwój. Sam jako przyszły uczeń szkoły średniej musiałem zrezygnować z kilku szkół z oczywistego powodu- braku dojazdu. Mieszkam w powiecie , w których ciężko zobaczyć autobus, a co prędzej pociąg, który nawet nie miałby się gdzie zatrzymać z powodu braku stacji kolejowej. Zdaje sobie sprawę, że mój powiat i moja gmina nie są jednymi w Mazowszu cierpiącymi z powodu braku dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej. Na obecny rok 2022 samorząd naszego województwa otrzymał rekordowe 650mln złotych. Jako organ doradczy może przyczynilibyśmy się do przekazania "kawałka" przyszłorocznego budżetu na rozwój infrastruktury? Plan ambitny, ale zawsze warto próbować. Warto zauważyć, że taka inwestycja nie tylko przyczyniłaby się do poprawy standardów życia młodzieży, ale i do rozwoju całego regionu. Te dwa główne pomysły, w których sprawach postuluje, a właściwie ich realizacja nauczyłaby mnie wielu przydatnych umiejętności. Chciałbym nauczyć się przede wszystkim współpracy na wyższym poziomie, zarządzania, efektywnego rozwiązywania problemów czy dialogu społecznego.