Jan Kozłowski

24. Jan Kozłowski

IX LO im. Klemetyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88, 00-682 Warszawa

Skrócony opis

Nazywam się Janek Kozłowski i mam 15 lat. Chodzę do drugiej klasy liceum w IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Interesuję się sprawami bieżącymi, więc jestem w klasie o profilu społecznym. Startuję z Okręgu 7. W aktywność społeczną jestem zaangażowany od wielu lat: aktywnie działam w drużynie harcerskiej oraz biorę udział w pracach na rzecz szkoły. Do MSWM kandyduję w celu zaangażowania się w rozwój Mazowsza. Zależy mi na propagowaniu świadomości o potrzebie ochrony klimatu oraz skutkach jej braku, a także na szerzeniu wiedzy o tym, jakim wsparciem może być rozwój sztucznej inteligencji. Interesuję się tym, co nas otacza i jaki to będzie miało wpływ na przyszłość naszego pokolenia. Uważam, że będzie to klimat i rozwój nowych technologii. Jestem osobą pracowitą i zmotywowaną. Chętnie rozmawiam i współpracuję z innymi. Angażuję się w organizację wielu inicjatyw w otaczającym mnie środowisku. Jestem także osobą zdeterminowaną i kreatywną, co pozwala mi działać niestandardowo, lecz efektywnie. Swój wolny czas lubię spędzać spotykając się ze znajomymi, pływając lub grając na gitarze.

Opis aktywności i doświadczenia

Od kilku lat aktywnie działam w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w tym przez 2,5 roku jako zastępowy. Dzięki temu, nabyłem duże doświadczenie organizacyjne oraz współpracowałem z innymi w zespole. Poznałem różne metody pracy oraz nauczyłem się współpracy w grupie, dotrzymywania terminów oraz odpowiedzialności za swoje działania i słowa. Jako zastępowy, mogłem rozwijać swoje umiejętności przywódcze, ale także nauczyłem się sposobów pomocy i przekazywania wiedzy młodszym członkom drużyny. Z kolei, w czasie wydarzeń i zjazdów, poznałem wielu ludzi, m.in. z różnych części Mazowsza, dzięki którym poszerzyłem swoją wiedzę i horyzonty. Równolegle, aktywnie udzielam się w wolontariacie szkolnym: w szkole podstawowej, a obecnie w liceum. Pomagałem w bibliotece, brałem udział w organizacji wydarzeń ogólnoszkolnych, a aktualnie angażuję się w organizację różnych wydarzeń np. tematycznych gier miejskich. Ponadto jestem członkiem Kółka Debatanckiego działającego w mojej szkole, w ramach którego dyskutujemy metodą oksfordzką m.in. w Warszawskiej Lidze Debatanckiej. W trakcie ostatnich wyborów samorządowych pracowałem w kampanii wyborczej dla kandydatki do rady gminy, m.in.: roznosiłem ulotki wyborcze i rozmawiałem z mieszkańcami. Dzięki temu, zobaczyłem, jak wygląda prowadzenie kampanii wyborczej. W czasie mojej nauki w szkole podstawowej, wiele razy reprezentowałem moją szkołę w różnych konkursach, także ogólnopolskich, odnosząc przy tym sukcesy i zdobywając tytuły laureata m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów, czy kuratoryjnego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie. Uważam, że te sukcesy udało mi się osiągnąć dzięki mojej pracowitości, samodyscyplinie oraz chęci i motywacji do osiągnięcia wytyczonego celu. Sukcesy te przyniosły korzyści zarówno mi, jak i mojej placówce, która w ramach nagród otrzymywała środki na dodatkowe urządzenia, materiały oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Chciałbym zostać radnym MSWM, ponieważ zależy mi na rozwoju mojego środowiska i otoczenia. Doświadczenie i wiedza zdobyte podczas kadencji z pewnością przydadzą mi się w przyszłości, chociażby w zakresie aktywności na rzecz społeczeństwa. Liczę też, że poznam wielu interesujących ludzi, z którymi będę współpracował. Ponadto, jako uczeń liceum na profilu społecznym, chcę głębiej poznać mechanizmy i zasady funkcjonowania organów zarówno samorządowych, jak i państwowych. Będąc radnym MSWM, chciałbym nie tylko działać, ale także widzieć tego efekty. Jako osobie o szerokich zainteresowaniach, takich jak m.in. gospodarka, ekonomia, polityka, stosunki międzyludzkie, chętnej do współpracy na wielu płaszczyznach, wydaje mi się, że dobrze sprawdziłbym się w Komisji Rozwoju. Podczas trwania kadencji chciałbym propagować wiedzę na temat rozwiązań demokratycznych, dotyczących pomocy innym oraz o świecie współczesnym. W ostatnim czasie na świecie ma miejsce wiele zdarzeń (np. pandemia, wojna w Ukrainie), które zmieniły bieg historii wraz ze zmianą stosunków globalnych. W dobie szybkiego rozwoju technologii i praktycznie nieograniczonych możliwości cyfrowych pojawia się wiele materiałów poruszających te tematy, jednak wiele jest tzw. „fake newsami” lub nie są one przystępne dla młodych ludzi. Ponadto, w mediach coraz więcej słyszy się o gwałtownych zmianach klimatu i potrzebie reagowania, jednak wielu moich rówieśników nie jest świadoma korzyści i konsekwencji proponowanych działań, a przecież działania te trzeba podejmować w sposób świadomy i bezpieczny. Jako radny MSWM chciałbym organizować spotkania ze specjalistami, dotyczące ww. tematów, połączone z dyskusjami pozwalającymi na poszerzenie wiedzy i zrozumienie takich zagadnień, jak dalekosiężne skutki wybuchu wojny w Ukrainie, ale także konsekwencje i korzyści idące z transformacji ekologicznej, czy szybkiego rozwoju technologii. W trakcie swojej działalności w MSWM chciałbym przede wszystkim poznać wielu ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Dodatkowo, chciałbym bliżej poznać schematy i mechanizmy funkcjonujące w pracy samorządów oraz zdobyć jak największą wiedzę na ten temat. Zależy mi też, aby rozwijać swoje umiejętności miękkie (zwłaszcza te, które przydadzą mi się w pracy zespołowej, czy prezentacji pomysłów i projektów), a w szczególności swoją kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Chciałbym także poszerzyć swoje doświadczenie w pomaganiu ludziom i organizacji różnorakich inicjatyw.