Jan Bęczkowski

35. Jan Bęczkowski

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku, Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek

Skrócony opis

Mam na imię Jan, dla kolegów - Janek. Najpierw coś o sobie, pochwalę sie nieskromnie: jestem absolwentem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim. Przez wiele lat byłem zaangażowany w pracę samorządów uczniowskich jako przewodniczący klasy a następnie przewodniczący szkoły. Organizowaliśmy razem wiele imprez kulturalnych, eventów na rzecz szkoły i miasta. Ponadto działałem w grupie radiowej "Szóstka" gdzie przygotowywałem z kolegami wywiady o słynnych Grodziszczaninach. W 2022 r . uczestniczyłem w obradach XXVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jestem miłośnikiem kolei i lotnictwa oraz interesuję się geopolityką. Chciałbym być Waszym głosem w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dlaczego ja? Bo jestem cool! Łatwo nawiązuję kontakty i nigdy się nie poddaję! Mam "mega" pomysły na Naszą, lepszą przyszłość. Zależy mi na rozwoju mojego miasta i regionu oraz Waszym zadowoleniu. My młodzi ludzie powinniśmy mieć wolny wybór, wpływać na losy naszego regionu, kraju i świata oraz dążyć do rozwijania Naszych zainteresowań oraz pasji. Dlatego głosuj na mnie bez zastanowienia a  Twoja przyszłość na lepsze będzie się zmieniać!

Opis aktywności i doświadczenia

Od szóstej klasy pełniłem funkcję przewodniczącego klasy. W ósmej klasie zostałem wybrany na przewodniczącego szkoły nr 6 im. Szarych Szeregów z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto działałem w wolontariacie szkolnym, organizując i współorganizując różnorodne wydarzenia kulturalne oraz eventy na rzecz szkoły i miasta, np. Mam Talent, sprzątanie grobów, zbiórka dla uchodźców z Ukrainy oraz bieg "Wilczym tropem". Pomagałem słabszym uczniom w nauce. W ramach grupy radiowej działającej na terenie szkoły przygotowałem trzy audycje o tematyce: historia mojego miasta Grodzisk Mazowiecki, Aleksander Kamiński - bohater patriotyczny, Leonid Teliga - sławny Grodziszczanin. Wywiady przeze mnie przeprowadzane były również nadawane w lokalnym radiu Grodziska Mazowieckiego - Bogoria. Współpracowałam także z Młodzieżową Grupą Konsultacyjną działająca w Grodzisku Mazowieckim. W 44 rocznicę śmierci Aleksandra Kamińskiego, jednego z ideowych przywódców Szarych Szeregów, które patronują mojej szkole, ufundowałem razem z koleżanką tabliczkę pamiątkową. Tabliczka "zawisła" obok repliki Małego Powstańca na szkolnym korytarzu. Wspólnie z rodzicami i klubem sportowym UKS BUDO zorganizowaliśmy zbiórkę oraz transport najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukrainy. Działam aktywnie jako ministrant w parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Brałem udział w wielu konkursach humanistycznych i matematycznych. Chociaż moją pasja są przedmioty ścisłe, w szczególności matematyka. Uczestniczyłem m.in. w projekcie mPotęga. Największym sukcesem było rozpowszechnianie wiedzy o ideałach patriotycznych na przykładzie Aleksandra Kamińskiego wśród dzieci i młodzieży mojej szkoły oraz mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Osiągnąłem ten cel realizując projekt na XXVIII Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży. W efekcie udało mi się uczestniczyć w obradach oraz zdobyć 25/26 pkt. Sukces udało mi się odnieść dzięki: łatwości w nawiązywaniu kontaktów, współpracy w grupie, determinacji, dążenia do celu, umiejętności kierowania ludźmi oraz planowaniu.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Bycie radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, to wielkie wyróżnienie i chciałbym być głosem wielu młodych ludzi, takich jak ja. Dążyć do rozwoju miast i regionów poprzez realizację ciekawych pomysłów i projektów, konsultować projekty aktów prawa miejscowego, zgłaszać własne pomysły i mówić o problemach, klimatu, globalnego ocieplenia. W tym roku byłem uczestnikiem obrad XXVIII Sesji SDIM, jednak jedne posiedzenie to zdecydowanie za mało, aby poznać problemy i dążyć do ich rozwiązania. Chciałbym działać w Komisji Promocji na rzecz młodzieży z Mazowsza i rozwoju regionu, ponieważ jest wiele obszarów, które należy promować wśród młodzieży i zwiększać ich świadomość. Moje pomysły na nową kadencję to: - promocja zdrowego odżywiania - wiele ludzi jest nieświadomych skutków złego odżywiania, które mogą wpłynąć ich na zdrowie, - promocja sportu - coraz więcej młodzieży zamyka się we własnych pokojach przy różnych urządzeniach elektronicznych, nie ruszając się, takie nawyki mogą prowadzić do wielu chorób, co wpłynie bezpośrednio na zdrowie, - promocja zdrowego życia psychicznego - po nauce zdalnej wiele osób zamknęło się w swoich "4" ścianach a  współczynnik zdrowego życia psychicznego wśród młodzieży spadł, ponadto zanotowano coraz więcej osób w depresji oraz prób samobójczych w młodym wieku. Trzeba dążyć do rozwiązania tego problemu. - promocja kreatywnego spędzania czasu bez używania urządzeń elektronicznych, organizacja pikników, aby zachęcać wiele rodzin i  do wspólnego spędzania czasu, - promocja ciekawych miejsc do zwiedzania - wiele osób zachwyca się krajobrazami za granicą, nie podziwiając uroków swojego regionu. Dlatego trzeba to zmienić i promować. - promocja dbania o środowiska, stan naszej planety zależy od nas, czyli młodego pokolenia, to my będziemy musieli dbać o planetę, aby żyć jak najdłużej, aczkolwiek mało osób w młodym wieku podejmuje różne inicjatywy dla środowiska. Dlatego należy kłaść większy nacisk na świadomość u młodzieży, -promocja lokalnych bohaterów, nie wolno zapominać o ludziach, którzy przyczynili się do rozwoju poszczególnych miast, należy cały czas głosić o ich dokonaniach, bohaterstwie, robiąc audycje, wywiady, lekcje edukacyjne im poświęcone, -promocja kultury i sztuki lokalnej, aby społeczeństwo młode się rozwijało należy zachęcać do udziału w życiu publicznym, organizując ciekawe, darmowe wystawy, koncerty, spotkania z artystami, Chciałbym przede wszystkim zdobyć doświadczenie, posiąść umiejętność dyskutowania o trudnych sprawach. Chciałbym jeszcze bardziej umieć wsłuchiwać się w problemy innych i poznać nieznane mi metody rozwiązań problemów. A przy tym chciałbym zgłębić reguły funkcjonowania MSWM.