Karol Lewandowski

55. Karol Lewandowski

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, Poświętne 17, 05-600 Grójec

Skrócony opis

Dlaczego oddanie na mnie głosu jest dobrą decyzją i inwestycją na przyszłość? Przede wszystkim dlatego, że jestem człowiekiem ambitnym i zaangażowanym w to co robię. Interesuję się polityką, która kształtuje świat, dlatego chciałbym mieć realny wpływ na losy mojego województwa. Jestem wytrwały i mam zamiar dbać o interesy młodych ludzi. Nie interesują mnie wojny światopoglądowe, z którymi Polska się od lat boryka, a poważne tematy są przez polityków pomijane. Chciałbym by wydatki na rolnictwo, ekologię i edukację były przez sejmik zwiększane. W sejmiku mam zamiar promować zdrową, polską żywność, jabłka z powiatu grójeckiego. Chcę pokazać jak ważna jest pomoc polskiemu rolnikowi, szczególnie w tak trudnych wojennych czasach. Poziom edukacji musi w naszym regionie rosnąć, dlatego sejmik ma obowiązek wspierać szkoły średnie, dofinansowywać wycieczki, dokupywać nowe komputery tak by poziom technologii w szkole się zwiększał do tego zachodniego. Będę dbał o zrównoważony rozwój województwa, tak by tereny wiejskie rozwijały się tak jak te miejskie. Proszę was o głosy i obiecuję, że zrobię wszystko by Mazowsze stawało lepszym miejscem do życia, a nie będzie to możliwe bez waszego poparcia.

Opis aktywności i doświadczenia

Uważam, że ludzie młodzi powinni być zaangażowani społecznie, ważne jest by działać razem z innymi i dbać o rozwój lokalnych miejscowości, a co za tym idzie naszej całej ojczyzny. Nasz kraj opiera się na samorządach, małych ojczyznach. Ważny jest dla mnie rozwój mniejszych miejscowości, ponieważ często to właśnie gospodarz małej ojczyzny wie jak rozwiązać problem mieszkańców samorządu terytorialnego niż rząd centralny w Warszawie. Popieram chociażby odpływ większej części pieniędzy z podatków bezpośrednio do samorządów. Chciałbym dalej rozwijać swoje umiejętności i prace na rzecz społeczeństwa i przekonywać ludzi do swoich poglądów choćby w kwestii roli samorządów jaką powinny pełnić w Rzeczpospolitej. Staram się być człowiekiem aktywnym i tam gdzie się da brać udział w akcjach społecznych, dlatego mam zamiar ubiegać się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W ostatnich latach swojej obecności w szkole podstawowej postanowiłem dołączyć do Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski to dobra inicjatywa, która pozwala uczniom wpływać na losy szkoły, działać na rzecz lokalnego społeczeństwa, umożliwia pomoc osobom, które w danym momencie tej pomocy potrzebują. Samorząd Uczniowski z pomocą nauczycieli organizował wybory szkolne, akcje społeczne i różne przedsięwzięcia. Samorząd angażuje ludzi w życie społeczne, pozwala uczniom współdecydować o losie szkoły. Organizowaliśmy akcję i chętnie braliśmy udział w wielu programach społecznych. Przeprowadziliśmy zbiórkę karmy do schroniska, ubrań dla osób potrzebujących, korków i braliśmy udział w przedstawieniach, festynach rodzinnych, na których zbieraliśmy pieniądze na dalszy rozwój naszej społeczności szkolnej. Zostając uczniem liceum postanowiłem, że dalej będę starał się aktywnie działać by decydować o losie szkoły i brać udział w akcjach społecznych. Wziąłem udział m. in. w akcji "Sprzątanie Świata". Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska i w nowoczesny sposób trzeba dbać o Polskę i promować patriotyzm, tak by Polska ciągle się rozwijała i była silnym państwem ze świadomym społeczeństwem. Uważam, że cechuje mnie chęć współpracy i kolektywnego działania. W większość swoich akcji społecznych angażowałem znajomych, rodzinę i przyjaciół. Myślę, że moją mocną stroną jest otwartość i działanie z innymi na rzecz lepszego jutra. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać mandat radnego sejmiku i dalej aktywnie z innymi działać tak, by los młodzieży w naszym województwie z każdym rokiem, miesiącem i dniem był co raz lepszy.

Wizja na działalność w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego jest świetną inicjatywą, dlatego mam zamiar startować na radnego owego sejmiku. Chciałbym zostać radnym by reprezentować interesy swojego regionu oraz brać udział w debatach na temat przyszłości Mazowsza i roli młodych jaką będą pełnić w województwie. Ludzie młodzi to nie tylko jak ja uczniowie liceum, ale również studenci czy ludzie wchodzący w dorosłość i szukający właśnie pracy. Zostając radnym chciałbym reprezentować również ich, przedstawiać jak trudna sytuacja jest na rynku pracy i rynku mieszkaniowym. Gdyby udało mi się uzyskać mandat radnego chciałbym należeć do Komisja Edukacji i Aktywności Obywatelskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska. Chciałbym by poziom edukacji na Mazowszu regularnie się zwiększał i wydatki na edukację z każdym rokiem rosły, również pensję nauczycieli muszą z każdym rokiem stawać się wyższe. Chciałbym zaangażować ludzi młodych w akcje ekologiczne i chroniące klimat. Należy robić wszystko by sejmik województwa zwiększał wydatki na edukację, tak by w każdej szkole w województwie było boisko i hala sportowa, sale do danego przedmiotu. Sam borykałem się z problemem chociażby braku eksperymentów na lekcjach chemii, ponieważ mojej szkoły podstawowej nie było stać na przyrządy do tego konieczne. Ten problem w głównej mierze dotyczy szkół z terenów wiejskich i moim celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju na terenie Mazowsza i wyrównywania szans. Chciałbym by szkoły wiejskie rozwijały się na podobnym poziomie co szkoły w miastach i by żaden talent w szkole wiejskiej nie przepadł, czy to ten sportowy z powodu braku miejsca do trenowania i rozwijania pasji, czy ten naukowy gdzie z powodu braku lekcji praktycznych uczeń nie wyciągnie odpowiednich wniosków. Szkoła powinna przygotować młodych ludzi do dorosłości. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego chciałbym nauczyć się odpowiedzialności, bo jednak pełnienie funkcji w swoistym organie doradczym mojego województwa jest ogromnym wyzwaniem, którego chcę się podjąć. Dodatkowo chcę rozwijać swojego umiejętności kooperacji, kolektywnego działania. Współpraca z innymi na rzecz rozwoju województwa jest moim celem. Województwo mazowieckie jest liderem wzrostu gospodarczego w UE. Chciałbym by Mazowsze stało się również liderem ochrony środowiska i edukacji w Europie, a nie będzie to możliwe bez zaangażowania ludzi młodych i pomocy sejmiku. Chciałbym by sejmik wynagradzał zdolnych uczniów, którzy poświęcili się nauce i przykładowo dopłacać do wycieczek, biletów jeśli uczeń dojeżdża, powinno powstać stypendium sejmiku. Mazowsze z ludźmi młodymi może stać się lepsze.